Какво е персонализация / променлива информация/VDP?

Персонализацията на печат е процес, който позволява документите, които се печатат да се променят по време на печат чрез информация, която се съдържа в база данни. С други думи, персонализираният печат може да произведе хиляди карти или брошури с различни имена, без да се налага да редактирате всеки документ поотделно. Тази технология се реализира предимно чрез дигитален печат.

Вижте примери за персонализация.

Кои са основните елементи на персонализацията?

За да подадете поръчка за печат с персонализация, трябва да се погрижите да осигурите тези компоненти:

  • База данни – файл, с определена структура, който съдържа променливата инормация, която трябва да се отпечата (Например имената на хората, чиито персонални карти желаете да отпечатаме) и/или имена на променливи елементи или връзки към тях, които трябва да се врадя на определени позиции в отпечатъка. (Например снимки на персонални карти.) Добавете допълнително поле за друи променливи детайли, например цвета на текста или шрифта.

  • Елементите, които трябва да бъдат разположени на базата на информацията в базата данни. (Например директория със снимките за персонални карти.)
  • Файл, който съдържа информацията, която остава непроменена. (Например фонът и името на оранизацията на персоналните карти). Този компонент не е задължителен, защото е възможно цялата информация да е променлива и да няма константни елементи.

Как да подготвите файловете си за персонализация?

  1. База данни – файл в Excel (*.xls, *.xlsx) във който всеки ред е отделен запис. В случая с персоналните карти въвеждате в първата клетка малкото име, във втората клетка на същия ред фамилията. Вторият запис, името, което ще се появи на втората карта, въвеждатена втория ред по същия начин. Желателно е да добавите и първи ред с имената на полетата. Форматирането на текста, изборът на шрифтове, цветове и други подобниняма да се отрази по никакъвначин на крайния продукт.
  2. Файл с информацията, която не се променя – поставете в този файл само информацията, която е константна за цялата поръчка, запишете като PDF с качество за печат.
  3. Макет – файл, който съдържа примерни оформление с всички променливи елементи, с правилните шрифтове, кегел, цвят, разредка и всички елементи. Включете в този файл и начертание за щанцата или други непечатуеми елементи, оцветени в SPOT цвят.
  4. Всички променливи файлове, описани в базата данни – добавете директория с всички файлове, които искате да се появят на определени места в персонализирания файл.
  5. Шрифтове – приложете всички шрифтове, използвани в променливите полета.

Ако работите в Indesign

Ако използвате Adobe Indesign, за да подготвяте файловете си за персонализация, заменете стъпки 2 и 3 със следното: Приложете indd файл с всички връзки, шрифтове и необходими елементи. Отделете всички елементи за персонализация в отделен слой. Форматирайте всики текстове по начина по който желаете – с шрифт, кегел, разредка, отстъпи, цвят и всички други елементи. Добавете непечатемите елементи (щанцформи и други) в отделен слой.

Изпратете файловете в Булгед през кратката форма на bulged.net.