Нашите цветни проби са Вашата застраховка – с тях получавате прецизно възпроизвеждане на CMYK и Pantone цветове съобразно утвърдените индустриални стандарти за офсетов и флексо печат.

Булгед предлага изработване на сертифицирани дигитални цветни проби. За професионалистите в графичната област предсказуемостта и надеждните резултати при печат имат първостепенно значение. Един от важните етапи на предпечатната подготовка, позволяващ да се оцени цветопредаването в един бъдещ тираж, е изготвянето на цветна проба

Единственото, което трябва направите преди да изработите цветна проба е да уточните с изпълнителя следните параметри:

  • Вид на печата – листов или ролен

  •  Вид хартията за листов печат – с покритие (coated – промазана, наречена в практиката “хромова” или офсетна хартия без покритие (uncoated).

Необходимостта от предсказуем резултат на цветовъзпроизвеждане, още в процеса на предпечатната подготовка наложи цифровите технологии при изработването на сертифицирани дигитални цветни проби. При тях времето за изработване е достатъчно кратко и могат лесно да се интегрират в цялостния предпечатен процес. Задачата на цветната проба е да симулира действителния тиражен печатен процес. Тя е документът, който трябва да се предостави на възложителя (крайния клиент) за одобрение преди стартиране на тиражния печат. След това одобрената цветна проба трябва да бъде предоставена на изпълнителя (печатницата) като референция по време на производството.

Ето и малко допълнителна информация:

Перфектно решение на проблема предлага използваната от нас цифровата система за цветни проби Matchprint Proof, производство на Kodak Graphic Communications Group. Тя симулира реалния печатен процес и да отговаря на допустимите толеранси за цветовъзпроизвеждане в полиграфията.

Matchprint Proof автоматично отпечатва цветна таблица (Ugra/Fogra Media Wedge CMYK EPS V3.0a Proof). Показателите на тази таблица се измерват автоматично на всеки отпечатък и на цветната проба се отпечатва сертификат, в който са отразени получените резултати и дали те са в допустимите граници за офсетов печат:

Стандартите, спрямо които Ви предлагаме изработка на цветна проба са следните:

– FOGRA 39L – хартия тип 1 и тип 2 по ISO 12647-2 (коатирана хартия – промазана, наречена в практиката „хромова“) – гланц или мат – 115 g/m2

– FOGRA 28 – хартия тип 3 по ISO 12647-2: 2004 (коатирана гланцова хартия за ролен печат с намалено тегло тип LWC 60 g/m2)

– FOGRA 29 – хартия тип 4 по ISO 12647-2: 2004 (офсетна хартия без покритие 120 g/m2)

Цветната проба има точност в тези граници:

– максимална допустима грешка за симулиране на хартията – < 3 DЕ*ab
– средна допустима грешка на всички 72бр цветни мостри – < 3 DЕ*ab
– максимална допустима грешка на всички 72 бр цветни мостри – < 6 DЕ*ab
– максимална допустима грешка в основните цветове (CMYK 100%) – < 5 DЕ*ab

За да гарантирате високото качество на предоставената от Вас реклама, в което и да е списание, каталог или друго полиграфическо изделие, се възползвайте от нашите предложения за сертифицирани контрактни дигитални цветни проби. Те ще Ви дадат и възможност за рекламация, в случай на некачествено задължения от страна на изпълнителя. Влагайки авансово минимална сума в контрактна цветна проба, ще гарантирате добра визия на Вашия продукт и ще Ви спести отрицателни емоции.
Повече информация за технологията и предлаганите услуги, обяснени от инж. Румяна Петрова, можете да прочетете на фирмения ни блог.