Експонацията на CtP пластини за офсетов печат, предлагана от Булгед съчетава изключителна надеждност, високо качество на изображението и тиражоустойчивост.

Експонацията на CtP пластини за офсетов печат е последният процес от предпечатната подготовка. Това е етапът, след който незабелязаните грешки в целия процес на предпечат излизат доста скъпо. За да бъдете сигурни, че пластините за офсетов печат, с които работите, съдържат точно това, което желае крайния клиент, Булгед разполага със система Synapse Insite за цялостно управление на Вашата поръчка за пластини за офсетов печат.

Други преимущества, които ще получите, ако поръчате пластини за офсетов печат при нас:

  • Липса на всякакъв вид дефекти върху формите за офсетов печат, които може да бъдат породени от копирането на филм върху пластина.
  • Много добре оформена и контрастна растерова точка благодарение на технологията Square Spot.
  • Равномерно и хомогенно репродуциране на равномерните растерови фонове и полутонове върху Вашите пластини за офсетов печат.
  • RIP Kodak Prinergy, който е изцяло PDF-Workflow, като се използват максимално възможностите за обработка на съвременния PDF формат.
  • При експонация на каталози, книги, списания и др. е възможен електронен монтаж.
  • Намаляване на времето за подготовка на печата и на количеството макaлатура благодарение на висококачествени пластини за офсетов печат.
  • При някои от използваните растери се намалява консумацията на мастило.

CTP система Kodak Trendsetter 800III Quantum в Булгед

Можете да научите повече за техниката ни за експонация на пластини за офсетов печат тук.