-10% за всички календари до края на октомври
Календари за 2018 от Булгед
Подготовка на файл за персонализация
Дигитално фолиране
Inkspiration награда за Булгед от HP