Извънредно положение допълнителни мерки
Извънредно положение
Промяна в начините на плащане
Нови цени за експонация на филм