По поръчка за Фондация „За Нашите Деца“ Булгед ООД направи дизайн и отпечата рекламни материали за откриването на проекта ‘Детска къща’.

„Детска къща“ функционира по изцяло нов за България модел и дава алтернатива на живота в социална институция. В момента в нея живеят 6 бебета, разделени от биологичните си родители в първите си дни. Те получават персонална грижа и много обич от семейството, което живее в къщата, както и от специалисти на фондация „За Нашите Деца“. За построяването на Детска къща фондация „За Нашите Деца“ е набрала 557 155 лв. и 47 780 лв. под формата на безвъзмездни услуги и материали.
Научете повече тук