На 16.08.2016 г. от 11 ч. в хотел Балкан, бул. Русе №85, гр. Плевен ще се проведе информационен ден относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0450-C01/20.06.2016г. между МИ и „Булгед“ ООД по проект: „Подобряване на производствения капацитет на Булгед ООД“.

Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на система за директно лазерно гравиране – 1 брой.

Оборудването ще се закупи със средства по схема „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 1 661 731.84 лв., от които 997 039.10 лв. безвъзмездна финансова помощ, (от които 847 483.23 лв. от ЕС и 149 555.87 лв. от държавния бюджет) и 664 692.74 лв. собствено съфинансиране.