Макет, по който да подготвите за печат кориците на книги, каталози, менюта и дуги продукти съсн специфичното кочанно шиене, предлагано от Булгед. Нужно е при подготовка на книжното тяло за пеат да предвидите допълнително наддаване от 15 мм от вътрешната страна на всяка страница заради начина на скрепване.

Всички разстояния са в милиметри
Означенията са следните:

 • h – височина на книжното тяло в обрязан (краен) формат
 • w – ширина на книжното тяло в обрязан (краен) формат
 • m – ширина на гръбчето на книжното тяло
 • Червените правоъгълници указват гръбчето и кориците на книгата
 • Дизайнът ви трябва да бъде разположен в тях, съответно за първата и четвъртата корица и гръбчето.
 • Зелените линии указват разстоянието, която трябва да се отпусне за подгъв.
 • Той няма да се вижда изцяло и в него не трябва да има текстове, изображения или други важни елементи.

Инструкции за употреба на шаблона:

 • В случай, че използвате Adobe Indesign, изберете INX за версии до CS4, включително и IDML за версии по-високи от CS4.
 • Шаблоните за QuarkXpress са съвместими с версия 6 и по-високи от нея.
 • Шаблоните за CorelDraw са съвместими с версия 9 и по-високи.
 • Ако използвате CDR или EPS шаблон, е нужно да зададете bleed при генерирането на PDF файл за печат.
 • Ако продуктите са двустранни, или искате да направите повече от един вид в един файл, просто копирайте страницата.
 • Не е нужно да изключвате слоя с начертанията или да го триете.

Файлове на темплейта