„Подобряване на производствения капацитет в „Булгед“ ЕООД