Предлагаме изработка на CtP форми за флексо печат чрез технологии на Kodak и Dupont, както и компетентна консултация, за да можем да осигурим най-подходящото решение за нуждите на клиентите си.

Производството на CtP форми за флексо печат намира все по-широко приложение във флексопечата поради изискванията за по-високо качество на продукцията. При този метод повърхността на фотополимера е покрита с черен слой (маска) и лазерният експониращ лъч отстранява части от нея, генерирайки негативно изображение. CtP форми за флексо печат осигуряват по-високо качество на печат и гъвкавост от традиционната технология.