Филмов експонатор

Параметри:

  • Вид – барабанен
  • Линиатура – 20 до 625 lpi
  • Разделителна способност – от 1270 до 5080 dpi
  • Максимална площ на експонация – 728 х 550 mm