Филмов експонатор:

Параметри:

  • Вид – барабанен Линиатура – 20 до 625 lpi
  • Разделителна способност – от 1270 до 5080 dpi
  • Максимална площ на експонация – 830 х 1117 mm