Дигитални цветопроби спрофесионалната система Matchprint Kodak Proofer

Булгед вече 4 години предлага изработване на сертифицирани дигитални цветни проби (контрактни проби). За специалистите от творческите професии предсказуемостта и надеждните резултати при печат имат първостепенно значение. Един от важните етапи на предпечатната подготовка, позволяващ да се оцени цветопредаването в един бъдещ тираж, е изготвянето на контрактна цветна проба. Задачата й е да симулира действителния тиражен печатен процес. Именно тя е документът, който трябва да се предостави на възложителя (крайния клиент) за одобрение преди стартиране на тиражния печат.

Необходимостта от предсказуем резултат на цветовъзпроизвеждане, още в процеса на предпечатната подготовка и във връзка с динамиката в рекламния свят, наложи цифровите технологии при изработването на сертифицирани дигитални цветни проби. При тях времето за изработване е достатъчно кратко и могат лесно да се интегрират в цялостния предпечатен процес.

Перфектно решение на проблема предлага цифровата цветопробна система Matchprint Proofer на фирмата Kodak. Както аналоговата Cromalin проба симулираше разпространения международен  стандарт за офсетов печат по ISO 12647-2, приет през 1996 г, така и дигиталната цветопроба по FOGRA 27 целеше да симулира действителния тиражен печатен процес.

Тъй като полиграфията непрекъснато се развива и усъвършенства, в  края на 2007 г. беше анонсиран нов документ ISO 12647-2:2006 DAM1, базиращ се на характеристични данни под наименованието FOGRA 39L. В него намериха отражение поправките в крайните значения на цветовете от стандарт ISO 12647-2:2004. Никакви фундаментални изменения – просто оптимизация и приближаване на стандарта към реалните условия на печат.

Matchprint Proof – системата за отпечатване на цветна дигитална кромалинова проба беше актуализирана с новата FOGRA 39L, за да симулира реалния печатен процес и да отговаря на допустимите толеранси за цветовъзпроизвеждане в полиграфията. Matchprint Proof-системата за отпечатване на цветна дигитална кромалинова проба залага автоматично цветна таблица Ugra/Fogra Media Wedge CMYK EPS V3.0a Proof,  разработена като цифров файл, която покрива контрола на най-употребяваните хартии в офсетовия печат.

Стандартите, които ви предлагаме са следните:

  • FOGRA 39L – хартия тип 1 и тип 2 по ISO 12647-2 (коатирана хартия – промазана, наречена в практиката „хромова“) – гланц или мат – 115 g/m2

От началото на 2009 г., базирайки се на все по-високите изисквания  на клиентите за предвидими крайни резултати при печат, разширихме предлагането на видовете сертифицирани цветни проби с:

  • FOGRA 28 – хартия тип 3 по ISO 12647-2: 2004  (коатирана гланцова хартия за ролен печат с намалено тегло тип LWC 60 g/m2)
  • FOGRA 29 – хартия тип 4 по ISO 12647-2: 2004  (офсетна хартия без покритие 120 g/m2)

Ugra/Fogra Media Wedge CMYK EPS V3.0a Proof  съдържа 72 цветни мостри на основните цветове  – комбинации от 0 %; 40 %; 70 % и 100 % от основните цветове по CMYK-скалата и отенъци на сивото с наситеност 10 %; 20 %; 40 %; 60 %; 80 % и 100 %. Тази цветна таблица след отпечатване се измерва със спектрофотометър EYE ONE. Сравнявайки стойностите на еталонния отпечатък с цифровите стойности, заложени във файла, се отчита толеранса на разликите и се отпечатва етикет /сертификат/, в който са отразени получените резултати от замерването и дали те са в допустимите граници за офсетов печат:

– максимална допустима грешка за симулиране на хартията – < 3 DЕ*ab

– средна допустима грешка на всички 72бр цветни мостри – < 3 DЕ*ab

– максимална допустима грешка на всички 72 бр цветни мостри – < 6 DЕ*ab

– максиймална допустима грешка в основните цветове (CMYK 100%) – < 5 DЕ*ab

Върху пробата има следните основни идентификационни елементи: вид на FOGRA- стандарта, по който е изработена; вид на медиата; вид на на мастилата; вид на Proofer: Proofing System; Proofer Model; кога е калибрирана системата; кога е отпечатана пробата и име на файла.

Единственият правилен подход за оценка на качествена полиграфическа продукция (без участието на субективен фактор) е изготвянето на сертифицирана дигитална цветна проба. Пробата служи като договор между печатаря и клиента и като мостра за настройка на печатната машина при цикъл на отпечатване.

За да си спестите неприятни изненади и неудачи, е необходимо да ни изпратите файлa, който ще предоставите за печат, за да изработим сертифицирана дигитална цветна проба. След това е я предоставете на рекламната агенция или на печатницата. Единственото, което трябва направите преди да изработите пробата е да уточните с изпълнителя следните параметри:

  • вид на печата – листов или ролен;
  • вид хартията за листов печат – коатирана хартия (coated – промазана, наречена в практиката „хромова“ или офсетна хартия без покритие (uncoated).

Често, с цел намаляване на разходите, участниците в полиграфическия процес правят умалено копие на крайното изображение или изваждат отделни елементи в мащаб 1:1. Изменението на мащаба води след себе си изменение на възприемането на светлите и тъмните цветове, а отделните фрагменти не отразяват общото цветоусещане между фрагмента и отрязаните цветове. Такава проба неможе да се предлага като контрактна цветна проба.

За да си гарантирате високото качество на предоставената от Вас реклама, в което и да е списание, каталог или друго полиграфическо изделие, се възползвайте от нашите предложения за сертифицирани контрактни дигитални цветни проби. Те ще Ви дадат и възможност за рекламация, в случай на некачествено задължения от страна на изпълнителя. Влагайки авансово минимална сума в контрактна проба, ще гарантирате добра визия на Вашия продукт и ще си спестите отрицателни емоции. Ако крайния Ви клиент знае какво да очаква, тази проба ще Ви спести излишни разходи, вложени в некачествена продукция и много нерви по веригата „Кой е виновен“.

За добро или зло, крайният клиент е винаги прав, затова ние като професионалисти сме длъжни да работим на съответното ниво, гарантирайки качеството на продукта.

инж. Румяна Петрова