Pdf

Тук накратко са изяснени принципните положения и причините Булгед да се ориентира към PDF-базиран работен процес, както и какви ще бъдат предимствата от това за вас, нашите клиенти.

Защо да използвате PDF?

Нека да разгледаме възможните алтернативи.

Подаването на работни файлове на различни програми (AI, INDD, QXD, CDR, PSD, DOC) за печат прави невъзможно гарантирането на качеството на крайния продукт и постигането на постоянен резултат. Причините за това могат да бъдат: липсващи шрифтове, липсващи връзки към графични елементи, несъответствие на цветовите пространства, несъвместимост между различните версии на софтуера и много други.

Използването на растерни файлове (TIFF, JPEG, GIF, BMP, PNG) за печат също не е препоръчително. Причините за това са: големият размер на файловете, особено ако са с висока резолюция; недостатъчна разделителна способност за ясно възпроизвеждане на малки елементи (например текстове с нисък кегел); възможна загуба на качество заради алгоритмите за компресия при определени формати (JPEG, GIF); ненужно голям размер на файловете, особено при използване на висока резолюция. GIF файловете са особено неподходящи, защото са създадени и оптимизирани за употреба в Интернет.

Важно е да се има предвид и че повечето RIP-ове автоматично намаляват резолюцията на растерните изображения до 300 точки на инч, което е недостатъчно, например, за да са четивни текстовете с по-малък кегел.

По метода на изключването, като подходящи за подготовка на файлове за печат могат да се посочат форматите, които в една или друга степен са платформено независими. Най-разпространените са PDF, EPS и PS. Всички те са разработени по начин, който ги прави подходящи за печат. От тези варианти PDF може да предложи най-високо ниво на надеждност и леснота на работа. Заради това PDF е наложен като индустриален стандарт в областта на печатните технологии в световен мащаб.

Причините да използвате PDF за подготовка на файлове за печат са:

 1. малък размер на файловете, автоматична оптимизация, използване на различни типове компресия, без негативно влияние върху качеството на продукта
 2. отлична работа с шрифтове
 3. възможност за преглед на информацията във файла (preview), включително на машини без инсталиран специфичен софтуер, което го прави подходящ и за изпращане на файлове за преглед от клиента
 4. компактен размер
 5. платформено независим формат
 6. безпрецедентно високо ниво на съвместимост с разнообразен софтуер
 7. стандарт  с  отворени спецификации, сертифициран от Международната организация по стандартизация (ISO)

За съжаление, използването на PDF формата само по себе си не решава всички проблеми. Долу са изброени 10-те най-често срещани проблема при подготовка на файлове за печат. Можете да използвате този списък, за да запомните основните неща, за които да проверявате при подготовка на файл за печат.

 1. Файлът съдържа изображения с твърде ниска разделителна способност
 2. Шрифтовете не са включени или не работят коректно
 3. Цветовото пространство е грешно
 4. Информацията за обрязания размер/наддаването (trim/bleed) е грешна
 5. Има несъответствия с изискванията на RIP-a (наличие на hairlines, преливки в допълнителни цветове и др.)
 6. Има допълнителни цветове, зададени с грешни имена или конвертирани в основното цветово пространство
 7. Твърде високо ниво на компресия (води до възникване на артефакти и съответно до загуба на качеството)
 8. Грешна информация за размера на страницата
 9. Използване на прозрачни обекти
 10. Неверен ICC профил

За да бъдат избегнати тези и други проблеми, се налага файлът за печат дa бъде генериран с определени настройки. На този етап се появява ролята на стандартите за създаване на PDF файлове.

Какво е PDF/X?

PDF/X е семейство от стандарти в графичните технологии, целящи да уеднаквят употребата на PDF-файлове за обмен на материали, готови за печат. Те се разработват от независими работни групи с цел повишаване на съвместимостта и прилагане на новите възможности на формата в печатните технологии. Идеята е, че ако подателят и получателят на информацията използват програми, които поддържат едни и същи PDF/X спецификации, полученият файл ще бъде отпечатан точно както желае подателят – без изненади.

Какво е PDF-базиран работен процес?

Работен процес за производство на печатна продукция, който използва PDF като основен преносител на информацията от автора да отпечатването на продукта. Първата цел на този процес е да възпроизведе точно оригиналния текст и изображенията. Втората е файловете да могат продължително, ефективно и надеждно да бъдат преглеждани, отпечатвани и обработвани по друг начин навсякъде и от всекиго. Други цели са намаляването на размера на файловете, съдържащи променлива информация (VDP), и оптимизиране на поведението на такива файлове при печат.

Предимства на PDF-базирания работен процес за печат

В класическия вариант на PostScript-базирания работен процес авторите създават файловете си, след това се генерира PostScript файл, с помощта на настройки, които предварително трябва да се уточнят с доставчика на печатната услуга. Този файл може да мине през много етапи на подготовка за печат, преди да бъде подаден към крайното устройство – филмов експонатор, CTP, или цифрова печатна машина.

За разлика от това, PDF-базираният работен процес използва PDF, за да достави и подготви същия документ. Така той използва, както вече бе споменато, по-гъвкавата архитектура на този формат, за да опрости и ускори целия процес, както и да повиши надеждността му, като намали броя допълнителни операции и премахне преобразуването на файла в различни формати.

Основната цел на въвеждането на международните стандарти като начин на работа на Булгед е повишаването на качеството на продукцията и гарантиране на постоянен резултат. За постигане на тези цели ви препоръчваме да подготвяте файловете си за печат в PDF формат, отговарящ на PDF-X/3:2002. Причината да изберем точно тази версия на стандарта е в доказаната му съвместимост с различни RIP (Raster Image Processing) решения и програми за настолна издателска дейност. Използването му в световен мащаб в продължение на години е доказало надеждността му.

Булгед препоръчва използването на US Web Coated (SWOP) v2 като Output Intent Profile. Този профил има роля единствено при визуализирането на цветовете на екрана при преглед на калибриран монитор и при обработката на Device Independent цветове, включени във файла (например Lab).

За повече информация прегледайте инструкциите за подготовка на файл за печат. Там е уточнен и начинът на работа, в случай че използвате версия на софтуера, която не поддържа PDF-X стандартите.

Файл, който отговаря на този стандарт, най-вероятно ще премине през предпечатния работен процес без грешки и с по-предвидим резултат от обикновеният PDF файл. Част от причините за това са, че PDF/X стандартите не са просто файлови формати, те също така определят правилното поведение на файловете при обработка в RIP-овете на цифрови печатни машини, принтери за цветни проби, експонатори и CTP устройства.