Примерите са създадени с Adobe Indesign 5.0 и Windows XP SP2. Начинът на работа с QuarkXpress е аналогичен. Ако използвате програма за векторна графика (Adobe Ilustrator, Corel Draw) нещата остават същите, но наддаването се дефинира само при експорта към PDF, както е описано в инструкциите ни за подготовка на файлове за печат.

Задаване на размерите

Правилното определяне на обрязването и наддаването е от ключово значение при подготовка на всяко печатно изделие. Ако параметрите не са дефинирани правилно, има голяма вероятност при довършителната му обработка да бъдат отрязани различни елементи, например колонцифри, части от на дизайна, снимки.

В съвременния софтуер за предпечат крайният (обрязан) формат на изделието се задава като размер на страницата. Наддаването, което е предвидено се отреже при довършването се дефинира като bleed.

Задаване на наддаването

Индустриалният стандарт PDF/X не допуска създаване на файлове с липсваща или несъответстваща информация за наддаването и обрязания размер. Това обаче не означава, че нещата се случват без човешка намеса. Ето как стават:

След като сте задали крайния (обрязан) формат на изделието като размер на документа в програмата за страниране, можете да се заемете с наддаването на публикацията си. Минималното наддаване, което трябва да предвидите при създаване на всеки от типовете изделия е 3 милиметра. Наред с това, не трябва да поставяте елементи на по-малко от 5 милиметра от мястото, на което трябва да мине ножа. Всички типове изделия трябва да бъдат експортирани като PDF с верен trim box, като отделни страници, а не на разтвори (spreads). Ако изработвате многостранични документи в CorelDraw, направете страниците единични. В никакъв случай не работете страниците на разтвори (по двойки), това може да причини объркване и да доведе до дефектна продукция. Поставянето на trim box става автоматично, ако следвате препоръките ни за подготовка на файлове.

Определете наддаването (bleed) на документа. Допустимият минимум е 3 mm.
Определете наддаването (bleed) на документа. Допустимият минимум е 3 mm.

Докато работите, можете да видите как ще изглежда изделиeто след обрязването като използвате функцията за предварителен преглед (preview) на Indesign или QuarkXpress.

На схемата можете да видите, необрязаният формат на изделието, крайният му формат и наборното поле.
На схемата можете да видите, необрязания формат на изделието, крайния му формат и наборното поле.

Запис на PDF с коректни настройки

При експортът към PDF по някой от предписаните в този блог начини се определя и trim box, който показва къде ще минава рязането. Поради спецификата на книговезката техника и довършителните процеси, в никой от типовете изделия не се допуска да има елементи (например колонцифри, заглавия) на по малко от 5 милиметра от линията на рязане. При записа на файла като PDF не забравяйте да дефинирате наддаването в PDF опциите. В инструкциите ни за създаване на файлове за печат можете да откриете как става това в различните програми за предпечатна подготовка.

 Използвайте предварително зададените при създаването на документа. В случай, че не сте ги определили, предварително и сте предвидили наддаване, нагласете ги на поне 3 mm.
Използвайте предварително зададените при създаването на документа. В случай, че не сте ги определили, предварително и сте предвидили наддаване, нагласете ги на поне 3 mm.

Преглед на резултата

Имате възможност да прегледате обрязания и необрязания формат на изделието си както в програмата за страниране, така и в готовият PDF файл в Adobe Acrobat Professional.

Така изглежда подготвената за печат листовка при преглед в Adobe Acrobat. Зелената рамка (trim box) указва какъв ще е крайният вид на изделието.
Така изглежда подготвената за печат листовка при преглед в Adobe Acrobat. Зелената рамка (trim box) указва какъв ще е крайният вид на изделието.

Повече за прегледа на файлове в Acrobat вижте тук – Проверка на PDF-файлове.

Необрязаният формат на изделието (краен формат + наддаване) се с дефинира от т.нар. media box. Това е размерът на готовият PDF, който можете да видите в Adobe Acrobat.

В случай, че изделията ви нямат елементи или фон, който излиза „На живо“, размерът на trim и media box трябва да съвпадат. Това се постига най-лесно като в полетата bleed при създаване на нов документ се зададе 0.

Единственият правилен начин за задаване на обрязан размер във файл е използването на trim box. Поставянето на автоматични марки е нежелателно. Ръчното поставяне на обзначения за рязане („ножове“) е недопустимо поради недостатъчната точност на процеса и вероятността част от неправилно поставените марки да останат в крайния формат на изделието, както и вероятността от погрешно определяне на размера.

Работата с коректно дефиниран trim box гарантира, че ще получите изделието си във вида, в който сте го изработили. Наред с това, той се разчита безпроблемно от новия ни web-to-print портал, който пести време и средства.

Особености при подготовка на различни типове полиграфически изделия

Основните типове полиграфически изделия от гледна точка на довършителните процеси са:

 1. Листовка – печата се едностранно или двустранно, след което се реже до крайния размер. Този тип изделия се обрязват от всички страни, следователно трябва да бъдат наддадени и от четирите страни. Не забравяйте, че трябва да наддадете всички елементи, които излизат „на живо“, а не само фоновете.
 2. Дипляна – печата се едностранно или двустранно, сгъва се и се обрязва до крайния формат. В зависимост от броя страници може да се довършват по различен начин. Ако изделието има една гънка, подгответе файловете както е препоръчано по-долу за брошури. Това е единственият тип изделия, който е допустимо да подадете като разтвор, в случай, че се сгъва с повече от една гънка. В този случай не забравяйте да уточните начинът на сгъване, крайния формат на изделието и местата на гънките.
 3. Брошура – многостранично изделие, което се скрепя с шиене с тел. Обрязва се от три страни. При коректно задаване на trim box няма вероятност да се появи бял „косъм“ между страниците. Страниците в никакъв случай не трябва да се експортират като разтвори. Опцията Spreads НЕ трябва да е отметната.

  Подготовка на многостранично изделие за печат. Цветните контури показват границите на обектите.
  Подготовка на многостранично изделие за печат. Цветните контури показват границите на обектите. Крайният формат е отбелязан с червено.
 4. Каталог – обрязва се от три страни. Страниците на тялото се подготвят както при брошурата. Недопустимо е да са под формата на разтвори. Особено важно е да се предвиди точният размер на гръбчето според вида хартия и броя страници. В противен случай може да се получи изместване. Ако не сте сигурни, консултирайте се с нас.
 5. Изделия с по-специфична довършителна обработка – щанцоване, рязане на плотер. В тези два случая е нужно изделието да бъде наддадено спрямо очертанията, по които ще се изрязва, също с 3 mm. Трябва да приложите и файл, който съдържа както изделието, така и очертанията по които ще се изрязва/бигова.

Още четене – препоръки за генериране на PDF файлове от най-разпространените програми за предпечатна подготовка:

 1. Създаване на PDF/X файл в Adobe InDesign
 2. Директен експорт на PDF от QuarkXpress7
 3. Eкспорт на PostScript от QuarkXPress 7
 4. Създаване на PDF/X файл в Adobe Distiller
 5. Създаване на PDF/X файл в Corel Draw X4
 6. Проверка на PDF-файлове

Не забравяйте и темата ни за въпроси и отговори:

 1. Задайте ни въпрос