Създаване на PDF/X в Adobe Distiller става чрез дестилация на PostScript файл. Този пример е създаден под Windows XP SP2 с Distiller 8.1.0. В зависимост от версията на софтуера може да има минимални разлики, но основните принципи са същите.

 1. Избор на стандарт

  2002.
  Изберете от падащото меню PDF/X-3:2002.
 2. Настройки на съвместимостта

  Изберете Settings>Edit Adobe PDF Settings. Уверете се, че от падащото меню в Compatibility е избрано Acrobat 4.0 (PDF 1.3).
  Изберете Settings>Edit Adobe PDF Settings. Уверете се, че от падащото меню в Compatibility е избрано Acrobat 4.0 (PDF 1.3).
 3. Компресия и обработка на изображенията

  Нагласете Compression и Sampling, както е показано по-долу. Тези настройки ще намалят размера на излишно големите файлове, но няма да ви предпазят от поставянето на изображения с ниска резолюция.
  Нагласете Compression и Sampling, както е показано по-долу. Тези настройки ще намалят размера на излишно големите файлове, но няма да ви предпазят от поставянето на изображения с ниска резолюция.
 4. Настройки за изображения с ниска раделителна способност

  5.	Бутонът Policy в менюто Images ви позволява да настройвате правилата, по които да се третира резолюцията на изображенията в PostScript файла. В показания пример Distiller щe ще ви предупреди, ако разделителната способност на цветните и сивите полутонови изображения е по-ниска от 150 dpi, а тази на монохромните изображения – под 450 dpi. Други възможни опции са Ignore (ниската резолюция ще бъде пренебрегната) и Cancel Job (дестилацията ще спре).
  5. Бутонът Policy в менюто Images ви позволява да настройвате правилата, по които да се третира резолюцията на изображенията в PostScript файла. В показания пример Distiller щe ще ви предупреди, ако разделителната способност на цветните и сивите полутонови изображения е по-ниска от 150 dpi, а тази на монохромните изображения – под 450 dpi. Други възможни опции са Ignore (ниската резолюция ще бъде пренебрегната) и Cancel Job (дестилацията ще спре).
 5. Шрифтове

  2002 гарантират това, не е нужна допълнителна намеса.
  6. Шрифтовете трябва да са включени (embed), за да осигурите правилна обработка на документа. Настройките на PDF/X-3:2002 гарантират това, не е нужна допълнителна намеса. Проверете дали настройките са същите като показаните.
 6. Допълнителни настройки

  7.	Допълнителните (Advanced) настройки, които сме показали, са базирани на препоръките на работната група Ghent за Европа.
  7. Допълнителните (Advanced) настройки, които сме показали, са базирани на препоръките на работната група Ghent за Европа.
 7. Избор на изходен профил и стандарт

  dist-08
  Output Intent трябва да се настрои на US Web Coated (SWOP) v2. Полето Trapped не трябва да е оставено на Leave Undefined. Нагласете Compliance Standard на PDFX/3. В случай, че дестилирате PostScript файл, който не е PDFX/3 съвместим, изберете Continue от падащото меню When not Complaint.
 8. Запазване на настройките за по-късна употреба

  Запазете настройката със Save as. Сега е достатъчно да я изберете от падащото меню и да влачите PS или PRN файл върху прозореца на Distiller. Готовият за печат файл ще се появи в същата директория, в която е и оригиналният.
  Запазете настройката със Save as. Сега е достатъчно да я изберете от падащото меню и да влачите PS или PRN файл върху прозореца на Distiller. Готовият за печат файл ще се появи в същата директория, в която е и оригиналният.