A-Series-Paper-Sizes
Международни стандартни формати хартия – A формати

 

 

 

Най-разпространените международни стандартни формати хартия са А сериите (ISO). Днес този стандарт е приет от почти всички държави в света. Изключение правят САЩ и Канада. В тях и в Мексико, Колумбия, Венецуела, Аржентина, Чили и Филипините, американския формат за писма е силно застъпен.

Освен А сериите, са застъпени, макар и по-малко популярни и B сериите формати. Международни стандартни формати хартия от B сериите имат широко приложение в полиграфията и прилагането им често помага за по-оптимално използване на хартията. Сериите C са съответствията на A форматите за пощенски пликове.

A формати

размер в мм

A0 841 x 1189
A1 594 x 841
A2 420 x 594
A3 297 x 420
A4 210 x 297
A5 148 x 210
A6 105 x 148
A7 74 x 105
A8 52 x 74
A9 37 x 52
A10 26 x 37
Международни стандартни формати хартия - А формати
Международни стандартни формати хартия – А формати

 

B формати

размер в мм

B0 1000 × 1414
B1 707 × 1000
B2 500 × 707
B3 353 × 500
B4 250 × 353
B5 176 × 250
B6 125 × 176
B7 88 × 125
B8 62 x 88
B9 44 x 62
B10 31 x 44
B11 22 x 32
B12 16 × 22
b-series-paper-sizes
Международни стандартни формати хартия – B формати

C формати

размер в мм

C0 917 × 1297
C1 648 × 917
C2 458 × 648
C3 324 × 458
C4 229 × 324
C5 162 × 229
C6 114 × 162
C7 81 × 114
C8 57 × 81
C9 40 × 57
C10 28 × 40
C11 22 × 32
C12 16 × 22
Международни стандартни формати за пликовe – C формати. На втората диаграма можете да видите схеми за сгъване на стандартни материали и размерът пликове, в които се събират.
Международни стандартни формати за пликовe – C формати. На втората диаграма можете да видите схеми за сгъване на стандартни материали и размерът пликове, в които се събират.

Тук можете да видите и полезна таблица с различни стандартни формати за пощенски пликове и размерите на съдържанието, което може да се събере в тях:

Формат Размери в мм Подходящи за съдържание с формат
DL 110 × 220 1/3 A4
C7 81 x 114 A7 (or A6 folded in half)
C7/C6 81 x 162 1/3 A5
C6 114 × 162 A6 (or A4 folded in half twice)
C6/C5 114 × 229 1/3 A4
C5 162 × 229 A5 (or A4 folded in half once)
C4 229 × 324 A4
C3 324 × 458 A3
B6 125 × 176 C6
B5 176 × 250 C5
B4 250 × 353 C4
E4 280 × 400 B4

 

 

Диаграмите са от designersinsights.com.