Дигиталното фолиране на Булгед предлага уникална възможност за персонализиран печат с метално фолио (топъл печат), който е изгоден и в малки тиражи. Тук можете да прочете как да подготвите файла си за печат за тази технология така, че да я използвате максимално ефективно, за да направите печатните материали по-привлекателни. Ефектът наподoбява топъл печат, но предлага допълнителна възможност за печат на различни версии, персонализация на фолираните елементи.

Някои насоки за приложението на дигитално фолиране, които ще гарантират оптимални резултати

 • Дебелината на линиите, които трябва да бъдат фолирани частично трябва да е 1 pt или повече.
 • Препоръчителният кегел за несерифни шрифтове е 9 pt.
 • За серифни шрифтове препоръчваме кегел от 11 pt или по-голям.
 • За ръкописни и декоративни шрифтове минимумът е 13 pt.
 • Избягвайте прилагането на частично фолиране върху обекти с твърде тънки контури или малки елементи.
 • Технологията за дигитално фолиране е съвместима единствено със соф тъч мат ламинат.

Подготовка на файлове за печат с дигитално фолиране

 • Елементите, които трябва да бъдат фолирани, трябва да са векторни (в криви).
 • Препоръчително е да работите в отделни слоеве (layers) за традиционния печат и частичното фолиране.

Дигитално фолиране от Булгед

 • Поставете векторния елмент/елементи, върху които искате да е фолиото в съответния слой.
 • Оцветете векторните елементи, които желаете да бъдат фолирани в SPOT цвят DigiFoil.

Дигитално фолиране от Булгед

 • Задайте Overprint на елементите, които трябва да бъдат фолирани.

Дигитално фолиране от Булгед

Готово!