Булгед Web2Print – настоящето и бъдещето на печатните технологии

Използването на портала Kodak StoreFront, внедрен от Булгед, осигурява гъвкавост, бързина, пести разходи и Ви помага да организирате по-добре поръчването на всички типове печатни материали, от които се нуждаете Вие и Вашите клиенти

Булгед Web2Print е система, създадена, за да удовлетвори потребностите Ви

Основните предимства на Булгед Web2Print са:

  • Възможност за приемане на поръчки от многобройни упълномощени потребители през мрежата. Всеки от тях може да има права за поръчване на определени типове изделия.
  • Интегриране на Web-to-print средата във фирмената ви идентичност – с фирмените цветове и знаци, координатите ви и много други.
  • Възможност за одобрение и автоматично уведомяване за статуса на поръчката чрез електронната поща.
  • Намалява се времето за реакция – подготвянето на материали с ново съдържание става по-бързо и не изисква участие на графичен специалист.
  • Себестойността на материалите намалява, благодарение на спестеното време, свързано с подаването на поръчката.
  • Разходите за производство на печатни материали стават по-лесни за проследяване и контрол, дори ако голям брой служители имат право да ги поръчват.
  • Удобство – системата е на разположение всеки ден, по всяко време на денонощието. Достъпът до нея може да се осъществи от всеки компютър, свързан с интернет.

 

Какво е  Булгед Web2Print?

Web-to-print или Web2Print-решение е всеки цифров работен процес, който използва интернет, за да започне производството на печатен продукт. Процесът може да бъде съвсем опростен – като качването на файл за печат на интернет страница. Но Булгед Web-to-print може да предложи далеч по-големи възможности, вариращи от това потребителят да поръчва готови изделия от каталог до интернет-базираните програми, които могат автоматично да създават материали за печат при изискване от страна на клиента.

Web-to-print е търговки предпечатен процес, който свързва цифровото съдържание на файловете и процесът на отпечатването им. Този процес позволява на печатница, клиент или графичен дизайнер да създава, редактира и одобрява онлайн шаблони по време на фазата на предпечатна подготовка на продуктите. Web2Print-процесът е базиран на индустриалния стандарт PDF (Portable Document Format). Обичайно процесът завършва с отпечатване на цифрова преса, макар че са възможни и други варианти. Напоследък Web-to-print се използва и от печатници, които имат както офсетови, така и цифрови печатни машини.

Kodak StoreFront

Булгед Web2Print, е базиран на водещото решение на Kodak – StoreFront, което съчетава най-доброто от технологията с потребителска среда, която е изцяло преведена на български език. В момента на въвеждане на параметрите на поръчката, системата автоматично изчислява цената на изделието. Използването на Булгед Web2Print улеснява процеса по поръчване на печатни  материали и управление на разходите, свързани с тях. Така потребителите получават възможност да пренасочат повече усилия към други области – например разширяване на клиентската база.

Напоследък се наблюдава нарастваща тенденция за обслужване на широка клиентска база, съчетана със запазване на корпоративната идентичност на доставчика на услуги. Едновременно с това, крайните клиенти искат да управляват разходите си. Те се нуждаят от възможност за поръчка на фирмени материали, без ограничение във времето и мястото, от което се извършва.

Булгед Web2Print e логичната следваща крачка в развитието на предпечатната подготовка и печатните технологии като цяло.

Тя е продължение в областта на полиграфията на бума в електронната търговия в световен мащаб. Аналогична е и степента на улеснение, която получават потребителите им. Потребителите на този тип услуги получават по-висока гъвкавост, възможност за по-бърза реакция и по-лесно проследяване на разходите при производството на печатни материали. Наред с това, себестойността на продукта и времето, което отнема неговото производство намаляват значително.

Web-to-print системите са насочени едновременно към корпоративни и индивидуални клиенти. И двете групи могат да получат достъп онлайн до каталози с продукти, предлагани от печатниците. В тези интернет магазини клиентите могат да избират предварително подготвени изделия, в които да променят текста, снимките, броя копия и изгледа на елементите или да одобрят шаблон или дизайн, качени от друг потребител.

В повечето web-to-print-приложения клиентите могат да променят някои параметри на предварително подготвени шаблони, в много случаи е възможно клиентите да качат свои собствени уникални проекти за автоматична обработка и производство. Когато за печат се използва цифрова преса, шаблонът се превръща в PDF-файл, който се отпечатва на цифровата машина.

Материалите, произвеждани чрез Булгед Web2Print включват визитни картички, листовки, дипляни, брошури, каталози – практически всички типове полиграфически изделия.

Те могат да бъдат отпечатвани пълноцветно и с допълните цветове или само в черно и бяло. Важно предимство на Kodak StoreFront е, че предлага възможности за персонализация на разнообразни продукти като презентации, баджове, покани, писма, различни видове бонус-карти и много други. Тази функционалност е добавена с цел да се удовлетворят нуждите най-вече на корпоративни клиенти, които търсят единен портал за управление на всички маркетингови усилия в печатната сфера.

Документите за печат могат да имат постоянно съдържание или да съдържат персонализирани елементи.

Това става чрез печат на променлива информация (VDP, Variable Data Printing). Тази възможност се прилага най-често за изработка на маркетингови материали с информация за продукта или потребителя, която се извлича от база данни, зададена от клиента или се въвежда ръчно от него в предварително подготвена форма. VDP  е мощен инструмент за създаване на продукти, в които информацията се променя от поръчка до поръчка. Такива могат да бъдат писма, сертификати, визитни картички, покани, карти за томболи и много други.

Защо Булгед Web2Print е по-ефективен от традиционните начини за поръчване на печатни материали?

Чрез Булгед Web2Print  поръчвате само тези материали, от които се нуждаете, в количествата, които са ви нужни. Според статистиката около 16 % от складираните печатни продукти се изхвърлят, защото са остарели. Употребата на Web-to-print може да ограничи този процент, като позволи на служителите да поръчат само това, от което се нуждаят и то в точно определено количество.

Какви са разходите?

Разходите при производството на печатен продукт са различни: цената на печата е само върхът на айсберга, тя е едва 14 % от себестойността на крайния продукт. За външни специалисти по дизайн се изразходват 7 %, а за вътрешни – 51 %, предпечатната подготовка, прегледът и корекциите на материалите са 15 % от цената, административните разходи възлизат на 2 %, още 1 % отива за складиране на продукцията и архивиране на файловете. Още 10 % се изразходват за организация на поръчването и разпространение на материалите. Данните са от InfoTrends, The Cost of Business Communications 2001.

С употребата на Булгед Web2Print, потребителите могат да намалят значително тези разходи. Пестите часове телефонни разговори, пътувания и комуникация по други канали, като изпращат и проследяват развитието на поръчката си в реално време, без да стават от стола си. Шаблоните, които използват онлайн каталозите се създават с помощта на програмите за настолна издателска дейност. Тези шаблони се публикуват в интернет за по-късна промяна от крайните потребители и автоматично производство от доставчика на печатната услуга. За разлика от традиционният предпечат,

Булгед Web2Print

изисква употреба на традиционния софтуер за предпечат.

Веднъж създадени, шаблоните, които използва системата, са разработени на принципа WYSIWYG (What You See Is What You Get – получавате това, което виждате). Работната им среда е браузър-базирана и съдържанието може да бъде редактирано и одобрено от клиента без помощта на специалист по предпечат.

Булгед Web2Print, който е базиран на Kodak StoreFront, съчетава два типа функционалност, за да предложи на потребителите си максимално улеснение при изпълняване на всякакви типове поръчки. Той предлага създаване на постоянен каталог, от който могат да се поръчват определени продукти. StoreFront ви дава възможност и за поръчка на потребителски персонализирани продукти. По този начин порталът съчетава най-доброто от съвременните Web-to-print-технологии. Употребата на Web-to-print-система дава възможност на корпоративните и индивидуални клиенти да създават и обновяват онлайн каталог, който може да бъде частен или публичен.

Важно предимство е и възможността за промени на съдържанието в последния момент, без намеса на специалист по предпечат. По време на процеса, клиентът може да прегледа и одобри или отхвърли материалите, без да се налага да се среща директно с представител на печатницата. Наред с това, StoreFront позволява на потребителите на печатни услуги да създадат среда, която отговаря на корпоративната им идентичност – с техните запазени цветове и знаци. Системата пести разходи и време на клиентите като улеснява работата им и намалява вероятността от грешки. Наред с това, комуникацията с клиентите се подобрява – намаляват се недоразуменията, породени при телефонни разговори.

Голямо улеснение предлагат и възможностите на StoreFront за проверка и проследяване на статуса на поръчката. Клиентът може да проследи по всяко време какъв е статусът на поръчката, т. е. дали продуктът е готов и в какъв етап от производството се намира  в момента. Системата автоматично изпраща писма по електронната поща за събития, които се нуждаят от вниманието на определен служител, например продукт, който очаква одобрение.

За какъв тип организации е подходящ Булгед Web2Print ?

Всяка организация с много клонове и централизиран маркетинг е идеален кандидат. Например, банки и подобни организации с много офиси намират използването на каталог, управляван централно за удобен начин за осигуряване на достъп на всички офиси до материалите, като при това се запазва единния им изглед и корпоративно послание. Ключът на функционалността на StoreFront е в лесното му интегриране, което прави поръчването на печатни материали лесно и удобно за крайните потребители.

Друга много подходяща област за прилагане на Web-to-print са франчайз операциите. Те обхващат много области – от недвижими имоти и заведения за бързо хранене до програми за отслабване и услуги за почистване. Този тип организации искат да запазят уеднаквения вид на материалите си, но едновременно с това да оставят на партньорите си определена свобода по отношение  на ценовата политика. Web-to-print е перфектното решение за тях.

С нарастващия брой на отдалечени от офисите и мобилни служители, много организации се нуждаят от начини за децентрализация на маркетинговите усилия в областта на печатните материали. В същото време, те искат да имат възможност да проследяват и оптимизират употребата на материалите и разходите за печат като цяло. Web-to-print им позволява лесно да се справят с тези задачи.

Kodak StoreFront дава възможност на фирмите-клиенти да организират поръчването, повторното поръчване, обновяването на версиите и персонализацията на печатните материали. Благодарение на Булгед Web2Print с лекота можете да упълномощите персонал на различни управленски нива да поръчва точно определени типове материали при необходимост. При това, отговорникът за този тип дейност може винаги да получи обобщена информация за броя поръчки, цената и всички други параметри на дейността.

StoreFront ви позволява да създадете инфраструктура, която ви позволява да увеличите пазарния си дял като предлагате по-ефективни маркетингови материали и по лесен и удобен достъп до други бизнес документи. Можете да получите контрол върху разходите си за печат и едновременно да осигурите по-ефективни материали, съобразени с конкретната среда на пазара или дори създадени специално за нуждите на определен клиент. StoreFront  ви помага да задържите пазарните си позиции и улеснява привличането на нови клиенти.

Употребата на цялостно Web-to-print-решение позволява на специалистите по маркетинг да реагират по-бързо на пазарните промени. Web-to-print не замества личните отношения и не нарушава общуването на фирмите с клиентите й. Технологията спестява недоразуменията и скъпоструващите грешки, породени от тях. Двата типа общуване се допълват. Използването на Web-to-print е удобно, чрез технологията можете да поръчвате продукти денонощно, седем дни в седмицата. Изпращането на заявките онлайн автоматизира и ускорява процеса на поръчване, а цялата информация за него е на ваше разположение. Вашите служители ще пестят време от рутинни задачи и усилията им могат да бъдат пренасочени към разширяване на дейността.

Булгед Web2Print ще Ви помогне да създавате тенденции на пазара, а не да ги следвате

Другa причнa за бързото развитие на web-to-print е нарастването на броя поръчки за пълноцветни изделия в малки тиражи и нуждата от по-бърза реакция при производството на печатни материали. По данни на Strategies for Management, 78 % от пълноцветните поръчки за печат, които се произвеждат в момента са с тираж под 5 000, което ги прави изгодни за печат на цифрови преси.

В сегашните условия бизнесът е изправен пред пазар с увеличаваща се конкуренция и скъсяващи се срокове за изпълнение на поръчките. Web-to-print позволява на компаниите да имат нужната гъвкавост при поръчка на печатни материали, като наред с това им помага да контролират и минимизират разходите си. Множеството лесни за употреба от потребителя възможности, вградени в Kodak StoreFront, превръщат употребата на Булгед Web2Print в сериозно предимство в съвременната конкурентна среда. За това допринасят и увеличените възможности за контрол и проверка, улесненото проследяване на разходите и възможността за следене на статуса на поръчките. Особено внимание заслужават и възможностите за печат на персонализирани продукти.