За постигането на висококачествен резултат е задължително PDF-ите да бъдат проверени преди изпращането им за печат, за да се гарантира, че отговарят на необходимите спецификации и че имат всички необходими елементи. Това е последната възможност да се уверите, че всичко е наред. Проверката може да ви спести скъпи забавяния и корекции по време на печата.

Предварителната проверка (preflight) трябва да бъде неотменна част от всеки работен процес, завършващ със създаване на PDF. Всеки PDF трябва да бъде прегледан преди да бъде изпратен за печат, Препоръчително е това да стане едновременно с автоматична система за проверка и чрез визуална проверка.

Има много големи, сървърно-базирани системи за предварителен преглед като Twist, Asura и Pitstop Server, както и програми като Flightcheck и Pitstop. Всяка от тях е способна да провери всичко – от единичен PDF до многостраничен каталог. Тествайте ги и изберете софтуера, който е най-подходящ за вашите нужди.

Стандартната версия на Adobe Acrobat съдържа мощни инструменти за проверка на PDF файлове. Проверката с него дава достатъчно големи възможности и покрива всички елементи, които са решаващи за създаване на качествено печатно изделие.

Adobe Acrobat Pro 8

Има някои ключови настройки, които трябва да нагласите в Acrobat (Edit>Preferences) преди да започнете да работите с файлове за печат. Те се намират най-вече в графите Page Display и Color Management (вижте по-долу за примерни настройки). 02

Задължително включете прегледа на надпечатването (Advanced>Print Production> Overprint Preview). Така ще можете да видите поведението при печат на обектите със зададен overprint.

031

Прозорецът Output Preview (Advanced>OutputPreview) съдържа набор от полезни инструменти. Главният прозорец ви позволява да прегледате PDF като използвате профил, избран от падащото меню. С помощта на отметките можете да включвате и изключвате симулациите на черния цвят на мастилото и белия на хартията на основата на избрания профил. Използването на тези опции има смисъл единствено при ползване на калибриран монитор. От падащото меню трябва да бъде избран CMYK профил. Акробат показва екранния изглед на документа съобразно него.

04

Не забравяйте ида проверите и дали черните текстове са дефинирани като 100%K. В противен случай може да станат трудни за четене поради разминаването на цветовете при печат.

Особено полезен е инструментът Total Area Coverage. Той маркира зоните на изображението с прекалено висок процент намастиляване, и потенциален риск от незадоволителен резултат при печат.

Print Production Toolbar

print production

Тази лента с инструменти (Advanced>Print Production) съдържа мощни средства за проверка и коригиране на PDF файлове. Бъпреки това е най-добре е да поправяте грешките в оригиналният документ, а не в PDF-а, но тези инструменти могат да ви помогнат в проверката. Особено Crop tool, който показва размерите на всички дефинирани размери за обрязване и наддаване в документа. Основните инструменти са:

01 Output Preview

Друг начин за отваряне на Output Preview

02 Preflight

Позволява ви да изпълните повече от 400 предварително зададени проверки. Също така проверява файловете за съвместимост с PDF/X. Дава възможност за проверка на версията на PDF, цветовите пространства и много други. Във версии на Acrobat 8 и 9 може да се настройва да поправя определени грешки, но е желателно да използвате доклада, за да поправите проблемите в работния си файл.

03 Convert Colors

Преобразува RGB, CMYK, и Greyscale цветови пространства в избрано от вас цветово пространство и ви позволява да поставяте PDF файлове с ICC профили. Правилната процедура е да извършите всички преобразувания преди създаването на PDF и да изпратите за печат файлове в CMYK светово пространство.

04 Ink Manager

Променя начинът, по който се визуализират мастилата докато документът е отворен.

05 Crop Pages

Позволява ви да дефинирате Crop, Trim, Bleed, Art и Media полета на страницата. Тези елементи са решаващи за правилното разполагане на страницата, особено при електронен монтаж. Важно е да се уверите, че Media box отговаря на необрязания формат на публикацията, а размерът и разположението на Trim box отговаря на крайния формат.

06 Fix Hairlines

Поправя т. нар. Hairlines, удебелява ги в нужната степен, за да се появят при експонация/дигитален печат.

07 Transparency Flattening

Настройва начина на обработка на прозрачностите. Контролира начинът, по който се растеризират прозрачните обекти. Изберете High Resolution от падащото меню, както в Illustrator/InDesign. Този инструмент предлага и преглед на прозрачните обекти.

08 PDF Optimizer

Предлага много възможности за проверка, анализи и поправка на документи.

За какво трябва да следите:

Това е списък от типични проблеми, които могат да доведат до разлика между очакванията ви и отпечатания резултат.

Цифрови изображения:

 • Поставени са с твърде ниска реална разделителна способност.
 • Приложено е твърде високо ниво на компресия

Нискорезолюционните изображения изглеждат пикселизирани при отпечатване. Прекалено високото ниво на компресия осигурява малък размер на файла, но поражда видими артефакти и понижава качеството на продукта

Шрифтове:

 • Шрифтовете не са включени в документа
 • Използван е шрифт, който не работи коректно

Текстът няма да бъде възпроизведен правилно и в двата посочени случая. В някои случаи старите шрифтове могат да създадат проблеми при обработка от RIP-софтуера. В обръщение са голям брой шрифтове на кирилица с некоректно работещи кодоеи таблици, които често пораждат проблеми. Използването им изисква повишено внимание.

Създаване на документа:

 • Грешна информация за размера на страницата.
 • Грешно зададено обрязване или недостатъчно наддаване (нужни са поне 2 mm.)
 • Наличие на hairlines
 • Твърде ниска резолюция на преливките

Размерът на документа и правилното наддаване и указване на обрязването са от критично значение за производството на каквото и да е изделие. Т. нар. hairlines могат да изглеждат по различен начин при отпечатване в зависимост от последващата обработка и RIP-а. Използвайте само линии с точно дефинирана дебелина, за да постигнете предвидими резултати.

Цветност и прозрачни елементи:

 • Съдържа не-CMYK елементи (например RGB или ненужни spot цветове.)
 • Прикачено е грешно цветово пространство
 • Файлът съдържа прозрачни елементи и е в по-висока версия от Acrobat 1.3

Елементите трябва да са подготвено в правилното цветово пространство преди да бъдат поставени на страницата. В противен случай е възможна драматична промяна на цветовете, когато бъдат преобразувани автоматично при процеса на създаване на PDF или в самия PDF файл.

Проверка:

 • Не е направена проверка на крайният PDF

За да гарантирате безпроблемната обработка на ПДФ файла си той трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Да е съвместим с ISO PDF/X-3:2002 стандартът
 • Не трябва да е създаден Adobe PDFWriter
 • PDF файлът не трябва да има Crop Box или той трябва да е същият като Media Box.
 • PDF-ът трябва да има валиден Trim Box, който да оказва обрязания формат на изделието.
 • Не трябва да има прозрачни обекти в PDF-а
 • Всички шрифтове трябва да са включени във файла..
 • Не трябва да се използва бял текст, настроен да се печата върху другите цветове (overprint)
 • Не се допуска употреба на 16-битови изображения
 • PDF файлът не трябва да съдържа слоеве (layers)
 • PDF -файлът не трябва да съдържа потребителски бележки с настройка да бъдат отпечатани
 • Максималният процент на намастиляване (Total area of coverage, TAC) на елементите не трябва да надхвърля 310 процента.
 • Разделителната способност на цветните и полутонови сиви изображения не трябва да е под 150 dpi.
 • Резолюцията на еднобитовите изображения (или маски) не трябва да е под 450 dpi.
 • Изображенията не трябва да използват JPEG2000 компресия


За да избегнете потенциални проблеми, съобразете се и с тези положения:

 • PDF файлът не трябва да съдържа изображения, които са изцяло извън страницата (дефинирана от Media Box).
 • PDF файлът не трябва да използва издупчен черен текст, по-малък от 12 пункта
 • PDF файлът не трябва да съдържа текст, с кегел по-малък от 5 пункта или текст с по-малък от 9 пункта, който е оцветен с повече от 2 цвята
 • Разделителната способност на цветните и полутонови сиви изображения не трябва да е над 450 dpi.
 • Резолюцията на еднобитовите изображения (или маски) не трябва да е над 3600 dpi.

На този адрес можете да намерите готови Prefilght профили за различни ситуации, разработени от работната група Ghent.

Вижте още:

 1. Създаване на PDF/X файл в Adobe InDesign
 2. Eкспорт на PostScript от QuarkXPress 7
 3. Създаване на PDF/X файл в Adobe Distiller
 4. Създаване на PDF/X файл в Corel Draw X4
 5. Подготовка на файлове за печат с бяло мастило