Препоръчителни настройки за експортиране на PDF/X от QuarkXPress 7

(Примерът е създаден под Windows XPSP2 с QuarkXPress 7.3. Ако работите на по-стара версия, използвайте опцията Print, за да създадете PostScript файл.)

Алтернативен вариант е експорт на PDF/X от QuarkXPress 7 чрез създаване на PostScript файл за по-късна дестилация. Двата метода дават аналогични резултати, но директният запис на PDF ви спестява време.

1. Настройка на PDF опциите в QuarkXPress 7

1.	 Отидете в Edit-preferences. В графата PDF изберете Direct To PDF
Отидете в Edit-preferences. В графата PDF изберете Direct To PDF

2. Настройка на параметрите за експорт

Изберете File>Export>Layout As PDF. Изберете къде искате да запазите PS файлът. В PDF Style изберете PDF-x/3:2002. Цъкнете Options и отворете показания прозорец. Включете опцията Include Blank Pages, ако в публикацията ви има празни страници, които трябва да присъстват в завършеното изделие.
Изберете File>Export>Layout As PDF. Изберете къде искате да запазите PS файлът. В PDF Style изберете PDF-x/3:2002. Цъкнете Options и отворете показания прозорец. Включете опцията Include Blank Pages, ако в публикацията ви има празни страници, които трябва да присъстват в завършеното изделие.

3. Допълнителна информация, хипервръзки и компресия на изображенията

В полетата на Metadata можете да запишете допълнителна информация. Hyperlinks трябва да бъдат изключени. Използвайте опциите в Compression, за да настроите обработката на изображенията. Показани са препоръчителните настройки.
В полетата на Metadata можете да запишете допълнителна информация. Hyperlinks трябва да бъдат изключени. Използвайте опциите в Compression, за да настроите обработката на изображенията. Показани са препоръчителните настройки.

4. Проверка на цветовете в публикацията

Преминете към менюто Color. Уверете се, че там няма други цветове освен CMYK и допълнителните цветове, които желаете да бъдат отпечатани. Нагласете режимa на Composite, настройките на Composite CMYK или Composite CMYK & Spot, ако използвате Spot цветове. Можете да използвате и As Is опцията, за да изключите определени цветове.
Преминете към менюто Color. Уверете се, че там няма други цветове освен CMYK и допълнителните цветове, които желаете да бъдат отпечатани. Нагласете режимa на Composite, настройките на Composite CMYK или Composite CMYK & Spot, ако използвате Spot цветове. Можете да използвате и As Is опцията, за да изключите определени цветове.

5. Шрифтове

Всички използвани шрифтове трябва да се включат във файла. За целта използвайте опцията Select All.
Всички използвани шрифтове трябва да се включат във файла. За целта използвайте опцията Select All.

6. Настройка на марките за печат

7.	Настройка на марките за печат
7. Настройка на марките за печат

7. Настройки за наддаване и обрязване

Изключете всички марки.
Изключете всички марки.

8. Слоеве

071
Уверете се, че всички нужни слоеве са включени.


9. Обработка на прозрачностите.

Нагласете опциите в Transparency, както е показано.
Нагласете опциите в Transparency, както е показано.

10. OPI. Преглед на настройките

Опцията трябва да бъде изключена. Менюто Summary показва настройките, които сте използвали, проверете още веднъж дали всичко е наред. Можете да запазите създадените настройки за по-късно ползване.
Опцията трябва да бъде изключена. Менюто Summary показва настройките, които сте използвали, проверете още веднъж дали всичко е наред. Tам можете да запазите създадените настройки за по-късно ползване.