Препоръчителни настройки за създаване на PDF/X файл директно от Adobe InDesign

(Този пример е създаден под Windows XP SP2 с InDesign 5.0.1.)

1.Настройки на Transparency Flattener

Настройки на Transparency Flattener
Проверете дали настройките ви за обработка на прозрачни обекти са правилни. Това става в менюто Edit>Transparency Flattener Presets… Използвайте опцията High Resolution.

2.Export

Изберете File>Export, след това във  Format изберете Adobe PDF. Дайте име на файла, стигнете до папката, в която желаете да го запишете, и цъкнете Save.
Изберете File>Export, след това във Format изберете Adobe PDF. Дайте име на файла, стигнете до папката, в която желаете да го запишете, и цъкнете Save.

`

3.Избор на стандарт

Избор на стандарт
От падащото меню Standard изберете PDF/X-3:2002. Уверете се, че в Compatibility е избрано Acrobat 4 (PDF 1.3) и че никоя от отметките не е избрана.

4.Настройки за компресията на изображенията

Настройки за компресията на изображенията
Менюто Compression описва как се обработват полутоновите (цветни и сиви) и монохромните изображения. Настройките по подразбиране са достатъчни за запазването на качеството на публикацията без необосновано нарастване на размера й.

5.Настройка на марките за печат

Натройка на марките за печат
Всички марки трябва да бъда изключени. Нагласете наддаването (bleed), ако сте го предвидили при създаването на документа, отметнете Use document bleed settings.

6.Настройки за управление на цвета

Настройки за управление на цвета
Нагласете изходния профил на US Web Coated (SWOP) v2. Нагласете останалите опции, както е показано.

7.Проверка на цветовете – Ink Manager

Ink Manager
Уверете се, че в документа присъстват единствено CMYK и допълнителните цветове, които желаете да отпечатате.

8.Настройки за обработка на прозрачностите

Flattener Presets
Уверете се, че настройките за обработка на прозрачностите са тези, които уточнихме в стъпка 1.

9.Настройки на сигурността

Security
Уверете се, че всички опции за сигурността са изключени.

10.Запазване на настройките

Запазване на настройките
Запазете настройките за по-лесна употреба в последствие.

Начинът на работа с Illustrator и Photoshop е аналогичен, но там се използва опцията Save as и от падащото меню се избира съответно Adobe PDF/Photoshop PDF.