Създаване на настройки в Adobe Creative Suite3

Продуктите от Adobe CS3 споделят едни и съши настройки за създаване на PDF, но трябва да се използват различни настройки за InDesign CS3, Distiller 8 и Illustrator CS3 заради разликите в начина, по който програмите използват управлението на цвета и експорта на PDF. Използването на посочените настройки за Distiller в InDesign и обратното може да причини проблеми.

Управлението на цвета трябва да е включено, за да създадете PDF/X3-a файл от Adobe InDesign CS3.

Обърнете внимание, че само Acrobat 8 Professional има версия, на която може да създава PDF/X-съвместими файлове. Версиите Standard и Elements не могат да правят PDF/X файлове.

Експорт на PDF срещу отпечатване на PostScript

Можете да използвате който и да е от методите в InDesign или Illustrator, за да създадете валиден PDF/X файл, въпреки че има малки разлики, дължащи се на използваните процеси. Директният експорт на PDF по принцип означава по-предвидима обработка на прозрачностите (flattening). Отпечатването на PostScript ще създаде файл с по-малки размери заради начина, по който се обединяват изображенията.

QuarkXPress 7: допълнителни бележки

С предишните версии на QuarkXPress препоръчителният метод за генериране беше да се създаде PS файл, който след това да се дестилира. В QuarkXPress 7 препоръчителният метод е да се използва опцията Export Layout as PDF, но да се уточни в настройките, че трябва да се създаде PostScript файл за по-късна дестилация. За да направите това, отидете на QuarkXPress>Preferences, изберете опцията PDF от списъка в ляво и отметнете Create PostScript File for later Distilling. Цъкнете ОК, за да потвърдите настройката.

За да създадете PostScript файл, отидете във File > Export > Layout as PDF… Нагласете Distiller с настройките, уточнени в секцията за Distiller. Можете да използвате тези настройки и за PostScript файлове, създадени с всяка от по-старите версии на InDesign или XPress.

Настройките винаги трябва да бъдат проверени два пъти и специфичната информация за публикацията (например размерите на страниците) трябва да бъде въведена. Зареждането на настройки става по следния начин:

Adobe Indesign CS3

File>Adobe PDF Presets>Define>Load

Настройките могат да бъдат избрани от менюто.

Генерирането става през:

Export>Format: избор на настройка

QuarkXPress 7

Output Styles>Import

След това стиловете могат да се избират в Export менюто.

Adobe Distiller 8

Settings>Add Adobe PDF Settings>Open

След като са заредени, Job Options файловете могат да бъдат избрани от падащото меню в главния прозорец на Distiller. Distiller помни последните използвани настройки и ги употребява по подразбиране, затова се подсигурете, че сте избрали правилните опции.

След като сте направили документа си, вече сте готови да създадете файла за печат. Следващите страници показват препоръчителните настройки за InDesign, XPress и Distiller.

Вижте още:

  1. Създаване на PDF/X файл в Adobe InDesign
  2. Директен експорт на PDF от QuarkXpress7
  3. Eкспорт на PostScript от QuarkXPress 7
  4. Създаване на PDF/X файл в Adobe Distiller
  5. Създаване на PDF/X файл в Corel Draw X4
  6. Проверка на PDF-файлове
  7. Подготовка на файлове за печат с бяло мастило