Стикери за CD с голяма дупка
Стикери за малко CD
Сикер за CD с малка дупка