Гръб за джобно календарче – вертикално за 2023
Гръбче за джобно календарче – хоризонтално за 2023