Гръб за джобно календарче – вертикално за 2024
Гръбче за джобно календарче – хоризонтално за 2024