Екип

Въпреки значителните инвестиции в нова и високотехнологична производствена база, най-силните инвестиции на Булгед са в набирането и развивитието на служителите. Човешкият ресурс е от изключителна важност при работата в силно динамичната среда на графичната индустрия. Затова при нас работят професионалисти с доказани качества, както в познаването на технологията, така и в отношенията с партньорите и клиентите ни.

Цифровите технологии, професионализмът и знанието ни осигуряват бързина и ефективност – качества, които стават все по-ценни в днешната динамична ситуация в графичната индустрия.